خدمات نانو شارک

در مجموعه نانو شارک سپهر(دانش بنیان نوع یک) خدمات ساخت انواع پوشش ها (آبدوست، فوق آبدوست، آبگریز و فوق آبگریز) و رنگ های نانویی صنعتی با توجه به نیاز مشتری ارائه می شود. در آزمایشگاه تخصصی رنگ و پوشش شرکت نانو شارک سپهر(دانش بنیان نوع یک) متخصصان نانو فناوری خواص مورد نظر مشتری (شامل سطوح فوق آبدوست، آبدوست، آبگریز، فوق آبگریز) را که به کمک نانوذرات یا الگوهای نانویی ایجاد شده است تولید می کنند. بهینه سازی خواص رنگ های موجود در بازار نیز یکی دیگر از خدمات آزمایشگاه تخصصی شرکت نانو شارک سپهر(دانش بنیان نوع یک) می باشد. مهندسی معکوس و ساخت رنگ های صنعتی بنا به نیاز مشتری صنعتی و دانشگاهی در آزمایشگاه شرکت انجام می شود.

پوشش دهی و ساخت انواع پوشش های آبگریز، فوق آبگریز، آبدوست و فوق آبدوست
ساخت و بهینه سازی پوشش های ضد خوردگی مخصوص صنایع مختلف بنا به نیاز مصرف کننده.